Rosaleena Mohanty

Neurovetenskaper

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2022

MultiPath-AD: Är Alzheimers sjukdom en eller flera sjukdomar? 

Alzheimers sjukdom (AD) leder ofta till kognitiva symtom (minnesproblem) som leder till demens på lång sikt. En anledning till att vi fortfarande saknar bra behandlingar för AD kan vara sjukdomens heterogenitet där tillstånd med delvis olika sjukdomsbild uppträder. Detta komplicerar tidig diagnos samt chanserna att utveckla nya läkemedel. Det är därför av stor vikt att vi får en bättre förståelse för de bakomliggande mekanismerna som driver denna heterogena sjukdom. Med hjälp av avancerad hjärnavbildning kommer vi att studera ett unikt patientmaterial med målet att få en bättre förståelse för ADs heterogenitet och komplexitet. Hjärnavbildning kan mäta flera egenskaper i hjärnan som till exempel struktur och funktion. Vårt tillvägagångssätt med en kombination av många hjärnavbildningsmetoder ligger i framkant och vi hoppas kunna bygga sjukdomsmodeller som kan ge oss en bättre mekanistisk insikt i AD och förståelse som möjliggör utveckling av precisionsmedicin för en säkrare diagnos och utvärdering av vilken typ av hjälp patienterna ska få. Det skulle innebära att patienter kan få ett mer skräddarsytt stöd, vilket innebär mindre lidande för patienter och samhället. Vi hoppas också kunna underlätta utvecklingen av nya läkemedel och strategier för förebyggande och framtida behandlingar.

Visa alla forskare