Sandra Capellera Garcia

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Institutionen för molekylär medicin och genterapi

2019

Förbättrade transplantationsterapier genom ökad förståelse för hematopoetiska stamcellers självförnyelse

Transplantation av hematopoetiska stamceller (HSC) kan bota livshotande blodsjukdomar, till exempel leukemi, tack vare deras unika förmåga att förnyas och bilda specialiserade blodcellstyper. Otillräcklig stamcellsdonation med immunologisk matchning begränsar dock behandling av patienter och odling av mänskliga HSCs skulle därför kunna bidra till förbättrade transplantationsterapier. Vi har nyligen identifierat genen MLLT3 som huvudsakligen uttrycks i HSCs och också är kritisk för deras tillväxt. Dessvärre har det visats sig att HSCs som odlas i kultur inte utrycker MLLT3. Målet för detta projekt är att förstå hur MLLT3 uttrycket regleras samt hitta metoder för att höja uttrycket så att vi kan odla HSCs i kultur. På så sätt hoppas vi öka tillgängligheten av HSCs som kan användas till transplantation.
Visa alla forskare