Sandra Nilsson

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

2014

En funktionell studie av molekylära mekanismer centrala för spridning av malaria

Malaria är en parasitsjukdom som sprids mellan människor via bett av infekterade myggor. Varje år dör cirka en miljon barn och gravida kvinnor. Malariaparasiterna mognar i människans benmärg innan de återgår till att cirkulera i blodomloppet där de tas upp av blodsugande myggor. Syftet med mitt projekt är att studera vilka molekylära faktorer som möjliggör att parasiterna kan mogna i benmärgen. Mer specifikt vill jag kartlägga exakt när under parasitens utveckling den tar sig till benmärgen, samt vilken mekanism och vilka parasitproteiner den använder sig av i processen. Genom att öka vår kunskap inom detta ämne hoppas jag kunna minska spridningen av malariaparasiter till myggor och därmed bidra till att sjukdomen utrotas.
Visa alla forskare