Sandra Scharaw

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för biovetenskaper och nutrition

2019

Betydelsen av signalsekretion från stamcellernas mikromiljö för tarmvävnadens förnyelse och åldrande

Stamceller reparerar och förnyar vår kroppsvävnad med nya celler. Detta är nödvändigt för att bibehålla kroppsvävnadens funktion. När vi åldras minskar stamcellernas aktivitet. I projekt studerar vi hur celler som befinner sig i stamcellernas mikromiljö kommunicerar med stamcellerna för att balansera deras funktion. Mer specifikt använder vi tunntarmen som en modell för att studera hur cellerna utsöndrar signaler och försäkrar att de kommer fram till stamcellerna. Projektets mål är att bättre förstå denna signaltransport och dess betydelse för reparation och förnyelse av kroppsvävnad under vårt åldrande. Detta hoppas vi på sikt ska kunna leda till en tidigare upptäckt och bättre behandling av åldersrelaterade sjukdomar.
Visa alla forskare