Sanhita Mitra

Cancer och onkologi

Postdoktoralt anslag

Göteborgs universitet

2022

Farliga förbindelser – Vilken roll spelar synaptiska celladhesionsprotein för utvecklandet av neuroblastom?

Neuroblastom är solida tumörer som drabbar barn och är förenat med hög dödlighet. Aggressiva tumörer svarar dåligt på befintlig terapi, vilket kräver bättre förståelse av sjukdomen. Neuroblastom uppstår till följd av felaktig differentiering av förstadier till binjuremärgens celler. Nya fynd tyder på att en annan sorts cancer, hjärntumören gliom, blir mer aggressiv av ett samspel mellan tumörceller och nervceller. Man har funnit att ett protein som bidrar till bildandet av nervcellskopplingar, så kallade synapser, inducerar signaler i cancercellerna som främjar dess tillväxt. Om liknande mekanismer förekommer också vid andra cancersjukdomar såsom neuroblastom är inte känt. Vi har funnit att samma proteinfamilj som främjar gliom också kopplas till dålig prognos vid neuroblastom. Detta projekt syftar till att utforska möjliga mekanismer bakom sambandet samt utröna om nervändar från det sympatiska nervsystemet, som normalt innerverar binjuremärgen, bidrar till neuroblastom. Att bättre förstå de signaler som driver tillväxt av neuroblastom kan hjälpa oss att utforma nya och bättre terapier.

Visa alla forskare