Sanja Vickovic

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

2020

Avkodning av det spatiella sjukdomsförloppet i tjocktarmscancer vid PD-1-hämmande terapi

Tjocktarmscancer drabbar uppskattningsvis 1.8 miljoner individer per år, och andelen dödsfall är 47%. Det finns för närvarande en bristande förståelse gällande sporadiska orsaker, vilka mekanismer som är drivande för sjukdomsutvecklingen och ökningen av högersidig tjocktarmscancer. Syftet med projektet är att karaktärisera den fullständiga spatiella mikromiljön i tumören vid behandling av PD-1-hämmande terapi. Detta görs möjligt genom användning av metoder som är utvecklade för kombinerad spatiell profilering av gener och deras uttryck. Sammantaget kommer detta projekt att förbättra förståelsen av signaleringar mellan och inom tumörceller i deras mikromiljö.Värduniversitet: Broad Institute of MIT and Harvard
Visa alla forskare