Sara Garcia-Ptacek

Ålderssjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)

2017

Strokebehandling hos personer med demenssjukdom

Syftet med projektet är att fastställa säkerheten av antikoagulantia och proppupplösande behandling vid stroke hos personer med demenssjukdom. Syftet är också att undersöka om statiner påverkar den kognitiva utvecklingen hos dessa personer. Stroke är vanligt hos personer med demenssjukdom. Trombolys (en kraftigt proppupplösande), warfarin och andra antikoagulantia används i olika skede i strokevården. Personer med demenssjukdom har en ökad risk för hjärnblödning och det innebär att behandling med dessa läkemedel är begränsad. Miljontals människor över hela världen använder statiner för att sänka kolesterolhalten. Tyvärr misstänks vissa av dessa läkemedel orsaka kognitiv försämring hos äldre och personer med demenssjukdom. Vår kohortstudie med ~60000 personer och ~100000 mått på kognition från Svenska Demensregistret kan besvara dessa frågor.
Visa alla forskare