Sebastian Gidlöf

Obstetrik och gynekologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknik

2018

Orsaker bakom blödning i tidig graviditet och missfall

Blödning i tidig graviditet är mycket vanligt men idag finns väldigt lite kunskap om mekanismerna bakom. Möjligheterna att förutsäga sambandet mellan vilka kvinnor som blöder i tidig graviditet och som kommer att drabbas av missfall är mycket små. Detta forskningsprojekt syftar därför till att studera mekanismerna bakom blödning i tidig graviditet och öka möjligheterna att förutsäga vilka som kommer att drabbas av missfall. Vi inkluderar kvinnor med blödning i tidig graviditet och undersöker själva blodet med mycket avancerad flödescytometri. Vi kan då analysera sammansättningen av celler, framförallt immunceller, och funktionen av dessa. Vi studerar även blodflödet i livmoder och moderkaka med avancerad ultraljudsteknik.
Visa alla forskare