Shady Younis

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

2020

Skador i slemhinnor vid  initiering och progression av reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom i synovialleder som globalt drabbar ungefär 1% av befolkningen. För närvarande är RA en obotlig sjukdom, och många patienter upplever en bestående synovit (ledgångsinflammation) trots maximal behandling. Det finns således ett akut behov av att förstå mekanismerna som ligger bakom uppkomsten och utvecklingen av RA, samt att använda denna kunskap för att utveckla nästa generations behandlingar. RA tros vara utlöst av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer som leder till förlust av immuntolerans, och fynd tyder på att slemhinnor så som tandrotshinnor, mag-tarmkanal och lungor kan spela en kritisk roll i förlusten av tolerans under RA. Rollen av de mikrober, och de cellulära och molekylära mekanismer som ligger bakom förlusten av tolerans mot citrullinerade antigen inom RA, är fortfarande oklara. Jag planerar att identifiera bakterier och bakteriella antigen som utlöser ett immunsvar som producerar antibakteriella antikroppar som korsreagerar med humana citrullinerade proteiner. Jag planerar vidare att undersöka de patogena aktiviteterna av ACPA Mabs på immuneffektorcellerna som är involverade i utvecklingen av inflammation i RA. Jag föreslår vidare omfattande studier med proteomiska och genomiska metoder för att belysa mekanismen för cellulära svar aktiverade av bakteriellt härledda ACPA Mabs, och för att utnyttja kunskapen för att utveckla nästa generations diagnostiska och terapeutiska strategier.

Värduniversitet: Stanford University School of Medicine

Visa alla forskare