Simon Lind

Molekylärbiologi

Postdoctoral Grant

Göteborgs universitet

2023

HCAR1 som potentiellt läkemedelsmål i cancer

Laktat (eller mjölksyra) är en molekyl som bland annat uttrycks i cancer- och immunceller. Laktat fungerar som en signalmolekyl och binder sina receptorer (eller mottagare) på cellens yta. En av dessa receptorer är HCAR1, vilken är en så kallad G-proteinkopplad receptor. Om denna tas bort ur cellen, sker en minskning av både tumörtillväxt och även metastasering och därför är denna högst intressant för läkemedelsutveckling mot cancer. För att studera dess struktur kommer jag använda mig av elektronmikroskopi vilken är en avbildningsteknik som används för att producera högupplösta tredimensionella rekonstruktioner av biomolekyler såsom HCAR1. Med denna metod kan man se hur receptorn aktiveras och sådan information kan också användas för att hitta nya molekyler som interagerar med receptorn. Jag vill också skapa nya metoder som kan titta på signalvägarna för HCAR1 för att få en ökad förståelse hur receptorn påverkar cellens funktion. Mina data visar att receptorn är utryckt på immunceller och mitt mål är även där att förstå hur laktat och dess receptor kan reglera immunförsvaret.  I detta projekt kommer jag att kombinera och utöka min expertis inom receptorbiologi genom att använda toppmoderna teknologier inom strukturbiologi, läkemedelskemi och avancerade cellbaserade analyser, för att skapa nya behandlingsmetoder för att bekämpa cancer.

Visa alla forskare