Simone Codeluppi

Cell- och molekylärbiologi, Hjärn- och ryggmärgsskador, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f biokemi och biofysik

2011

Avbildning av cellsignalering vid akut ryggmärgsskada

Mitt projekt syftar till att öka förståelsen om de cellulära mekanismer som aktiveras i ryggmärgen efter en akut skada. I Sverige skadar årligen ca 150 personer allvarligt ryggmärgen vilket leder till att den motoriska kontrollen (rörelse) och sensoriska kopplingen (känsel) från kroppsdelar nedanför skadenivån förloras helt eller delvis. I detta projekt kommer vi att använda avancerad ljusmikroskopiteknik för att studera akuta cellulära mekanismer i modeller för ryggmärgsskada. Med hjälp av avancerad mikroskopi kan kalcium- och mTOR-signalering avbildas över tid direkt efter den inducerade skadan. Kalcium och mTOR signalering styr flera centrala mekanismer i cellen, bland annat processer som leder till celldöd. Den kunskap som projektet förväntas generera kan leda till nya behandlingsmetoder som minskar skadeprocessen efter en ryggmärgsskada och därmed rädda neurologiska funktioner för de som drabbas.
Visa alla forskare