Sjoerd van der Post

Stamcellsforskning

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Institutionen för medicinsk kemi

2018

Hur reglerar fria syreradikaler stamcellsförnyelse i tjocktarmen?

Våra tarmar innehåller en stor mängd bakterier som vi lever i symbios med. Trots att dessa bakterier är viktiga för vår hälsa så är de kroppsfrämmande och måste hindras från att ta sig in i blodbanan. För att skydda sig mot tarmbakterierna producerar tarmcellerna fria radikaler i form av väteperoxid via aktivering av så kallade NADPH-oxidaser, och hela tarmepitelet byts ut var fjärde dag. Väteperoxid har på senare tid visats ha en mer komplex roll i reglering av cellulära processer än att enbart vara bakteriedödande och de fungerar även som en signalmolekyl. Väteperoxid kan modifiera aminosyran cystein på regulatoriska proteiner så som tyrosinkinasreceptorn, och reglera dess aktivitet. I min forskning studerar jag hur väteperoxid, som produceras av tarmens stamceller, reglerar signalleringsvägar involverade i cellförnyelse.
Visa alla forskare