Sjoerd Wanrooij

Cell- och molekylärbiologi, Genetik, ärftliga sjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Göteborgs universitet

Inst f biomedicin

2010

Initiering av mitokondriell DNA replikation i humana celler

Mitokondrien är den beståndsdel i kroppens celler, som tillverkar vår energi. Mitokondrien är unik genom att ha egen arvsmassa (s.k mitokondriellt DNA eller mtDNA), som kopieras och regleras skiljt från resten av cellens arvsmassa i cellkärnan. Defekter i proteiner, som är nödvändiga för underhåll av det mitokondriella genomet ger upphov till en rad mitokondriella sjukdomar. Dessa sjukdomar karaktäriseras av en gradvis förlust av mtDNA och en ansamling av defekt mtDNA, vilket leder till ett vitt spektrum av neurologiska sjukdomar, däribland en typ av parkinsonism.I detta projekt kommer Sjoerd Wanrooij att studera det molekylära maskineriet, som kopierar och reglerar mtDNA. En ökad kunskap om förståelsen för cellens ämnesomsättning och processer för energibildning lägger en viktig grund för att kunna utveckla nya läkemedel för mitokondriella sjukdomar.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.
Visa alla forskare