Sofie Ährlund-Richter

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

2020

Återkopplingsprocesser i hjärnbarken: Neuronal aktivitet för skapandet av visuell uppmärksamhet

Kognition är en vanlig term för den mentala processen för att förvärva kunskap om världen och utnyttja den. Kognitiva problem, så som problem med arbetsminnet eller koncentration, är vanliga symtom vid många psykiatriska sjukdomar som: schizofreni, ADHD, Parkinsons sjukdom, bipolär sjukdom och tvångssyndrom (OCD). Kognitiva funktionsnedsättningar kan vara förödande för patientens livskvalitet och en ekonomisk börda för samhället, och på grund av bristen på förståelse för hur en frisk hjärna beräknar och löser kognitiva utmaningar finns det lite klinisk hjälp för att behandla kognitiva symtom. En hörnsten i kognition är uppmärksamhet, eftersom koncentration måste distribueras till relevanta stimuli för att utföra en målstyrd, målmedveten handling. Att pålitligt upptäcka och bearbeta information från omvärlden och samtidigt filtrera bort irrelevant information är en kritisk process i hjärnan för att lösa kognitiva utmaningar. Det föreslagna forskningsprojektet kommer att belysa hur hjärnan prioriterar visuell information från omvärlden, vilket resulterar i visuell uppmärksamhet, för att lösa en kognitiv uppgift. Mer specifikt, hur den främre hjärnbarken, hjärnregionen som är ansvarig för kognitiv kontroll, kan påverka aktiviteten i syncentrum i hjärnbarken för att pålitligare upptäcka relevanta visuella stimuli. Denna process är tros vara vital för kognitiva utmaningar och kommer att hjälpa framtida undersökningar av hur ett tillstånd av koncentration upprätthålls i hjärnan.Värduniversitet: Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachusetts Institute of Technology

Visa alla forskare