Stefan Amisten

Diabetes, Farmakologi, Nutritionsforskning, övervikt

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f kliniska vetenskaper

2011

Karaktärisering av nya receptorer som läkemedelsmål för behandling av diabetes

G-protein kopplade receptorer (GPCRs) har stor betydelse för modern medicin, inte minst som de utgör målet för ungefär 50% av alla receptbelagda mediciner. Ungefär 25% av alla GPCRs (motsvarande ca 100 olika receptorer) aktiveras av idag okända ämnen. Identifiering av ämnen som aktiverar dessa receptorer är första steget för att utveckla nya mediciner för en rad sjukdomar, bland annat diabetes. Min forskning är fokuserad på två receptorer, GPRC5B och GPRC5C, och hur dessa receptorer reglerar insulin-produktion, överlevnad och tillväxt av celler i bukspottkörtelns pankreatiska öar. Målet med min forskning är att identifiera ämnen som specifikt aktiverar dessa receptorer och förstå hur signallering via receptorerna GPRC5B och GPRC5C förandras vid diabetes och övervikt.
Visa alla forskare