Stefanos Stagkourakis

Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för neurovetenskap

2019

Identifiering av mekanistiska interaktioner som styr kommunikation mellan nervceller

Syftet med detta projekt är att identifiera de mekanistiska interaktioner som styr kommunikationen mellan nervceller, så kallade neurala kretsar, och som ligger bakom ätande, aggression och rädsla. Aktuell forskningen visar att funktionen hos en nervbana som ligger till grund för ett beteende ofta leder till parallella effekter i andra områden av hjärnan. Detta tyder på förekomsten av överlappande neurala mekanismer som förmedlar flera biologiska funktioner. Vi strävar efter att identifiera samspelet mellan dessa neurala kretsar och kommer försöka att isolera de delar av kretsen som är ansvarig för en unik funktion. Det slutliga målet med detta projekt är att identifiera de neurala mekanismer som krävs för utförandet av ett specifikt beteende, samt att utveckla en terapeutisk behandling mot ätstörningar, ångest eller sociala beteendestörningar med minimal eller ingen biverkning.
Visa alla forskare