Thaher Pelaseyed

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för biomedicin

2017

Samspel mellan tarmflora och tarmceller – kartläggning av en ny typ av receptorer.

Våra tarmar är hem till triljoner bakterier. Hos friska individer skyddar ett slemlager tarmcellerna mot bakterier. Om tarmbakterierna tränger ner till de underliggande cellerna, uppstår kroniska infektioner och i värsta fall cancer. Idag vet vi att bakterier som når tarmceller stöter på långa glykoproteiner som kallas transmembranösa muciner. Deras funktion är inte känd men våra fynd visar att de sitter på tarmcellsytan där de möjligen fungerar som receptorer för tarmfloran. Tack vare SSMF:s stöd kan jag och min forskargrupp nu studera funktionen av dessa proteiner som sticker upp som flaskborstar från små utskott på tarmcellernas yta. Vi ska undersöka hur tarmceller använder transmembranösa muciner för att identifiera tarmbakterier med hjälp av senaste teknologin inom genmodifiering och masspektrometri. Vår forskning bidrar till ökad förståelse för hur tarmceller och tarmfloran samspelar och bidrar till vår hälsa.
Visa alla forskare