Thomas Abrahamsson

Barn- och ungdomsmedicin, Epidemiologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Linköpings universitet

Institutionen för klinisk- och experimentell medicin

2014

Tarmbakteriers betydelse för hälsa och sjukdom hos barn

Syftet med projektet är att undersöka om barn med en fattig tarmflora löper en högre risk att bli sjuka, och om risken för detta minskar efter kosttillskott med en probiotisk bakterie. Detta undersöks i två patientgrupper. Den första gruppen består av extremt för tidigt födda barn (barn som fötts mer än 12 veckor för tidigt) som är den mest sårbara patientgruppen inom barnsjukvården. Den andra gruppen består av barn som utvecklar allergisk sjukdom, vilket är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i Sverige. Barnen i båda patientgrupperna behandlas med bakterien Lactobacillus reuteri, och bakteriesammansättningen i avföringsprover analyseras med nya kraftfulla metoder. Eftersom utmognaden av immunförsvaret är avgörande, görs immunologiska analyser i blodprover. Behandlingen och labanalyserna relateras till förekomst av svåra infektioner, födointolerans, tillväxthämning och allergisk sjukdom.
Visa alla forskare