Thomas Abrahamsson

Barn- och ungdomsmedicin, Gastroenterologi, leversjukdomar, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f klinisk- & experimentell medicin

2013

Tarmbakteriesammansättningens effekt på tillväxt och neurologisk utveckling hos extremt för tidigt födda barn

Att förbättra tillväxten hos extremt för tidigt födda barn har en stor klinisk betydelse. Ny forskning pekar mot att bakteriesammansättningen i tarmen kan spela en stor roll för tillväxten.  Det är känt att förtidigt födda barn har en störd tarmflora, vilket till del kan bero på användning av antibiotika och den onaturliga miljön som neonatalavdelningar innebär. Syftet med mitt projekt är att studera tarmflorans betydelse och hur antibiotika kan ha en negativ inverkan. Detta kommer att studeras genom att ta avföringsprover från dem första levnadsveckorna från för tidigt födda barn med god och dålig tillväxt respektive från barn med olika sjukdomstillstånd. Dessa kommer sedan att överföras till bakteriefria möss via sond. Genom att studera mössens tillväxt, deras tarmflora, och påverkan på deras tarmslemhinna kan vi dra viktiga slutsatser om bakteriesammansättningens betydelse.Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Visa alla forskare