Tiia Ngandu

Epidemiologi, Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Inst f neurobiologi

2010

Sociala, vaskulära och livsstilsrelaterade faktorer i utveckling av demens – en epidemiologisk och intervention approach

När allt fler individer lever upp i hög ålder blir demenssjukdomarna en allt större utmaning för folkhälsan. Demenssjukdomarnas orsak är multifaktoriell, vilket betyder att de påverkas av både omgivningsfaktorer och arvsanlag. Den enskilda betydelsen av olika sociala, vaskulära och livsstilsrelaterade faktorer är dock fortfarande oklar, och kan sannolikt variera under olika perioder i livet från medelåldern upp i hög ålder. I denna studie kommer Tiia Ngandu att  undersöka vilken roll livsstilsrelaterade faktorer spelar för utveckling av demens och kognitiv nedsättning. Fokus ligger på att använda denna information för att skapa instrument som kan identifiera individer med ökad risk för demens, så att man bättre kan formulera förebyggande åtgärder i framtiden. Studien undersöker också effekten av en mångfasetterad behandling för att förebygga kognitiv nedsättning.
Visa alla forskare