Tobias Granberg

Bild- och funktionsmedicin, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

2019

Förbättrad sjukdomsprediktion och terapimonitorering vid multipel skleros genom avancerad kvantitativ och vävnadsspecifik bilddiagnostik

Multipel skleros (MS) är en sjukdom som leder till inflammation i hjärnan och ryggmärgen. MS debuterar oftast hos unga vuxna och är en vanlig orsak till fysisk och kognitiv funktionsnedsättning. Undersökning med magnetkamera (MR) är viktigt vid MS för att kunna ställa diagnosen tidigt och styra behandlingen. Idag finns flera olika typer av MS-läkemedel men valet av behandling försvåras av att det finns få studier som direkt jämför effekten av olika läkemedel. Det här projektet syftar till att använda standardiserade MR-mått för att möjliggöra sådana jämförelser. Projektet utvärderar också rollen av nya MR-tekniker för att bättre kunna studera behandlingseffekter av läkemedel vid MS. Dessutom syftar projektet till att utveckla metoder för att kunna detektera aktiv inflammation vid MS utan behov av MR-kontrastmedel. Det innebär att patienten slipper nålstick och biverkningar samtidigt som undersökningen kan gå fortare så att fler kan få tillgång till MR.
Visa alla forskare