Tobias Granberg

Bild- och funktionsmedicin, Hjärn- nerv- och muskelsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

2016

Avancerad bilddiagnostik vid multipel skleros

Målsättningen med detta projekt är att öka patientnyttan av bilddiagnostik vid multipel skleros (MS). Vid MS har magnetkameran en central roll i diagnostiken och bidrar till snabbare diagnos, optimerad behandling och effektivare läkemedelsstudier. Trots detta är det ännu svårt att förutsäga sjukdomsförloppet hos enskilda individer och läkemedelsval baseras främst på subjektiva bedömningar av bilddata. Jag kommer att utveckla och utvärdera en metod för att med magnetkamera objektivt mäta mängden myelin i hjärnan, det isolerande skikt kring nervtrådarna som skadas vid MS. Vi använder även nya metoder för att bättre kunna karaktärisera MS-förändringar både i hjärnans vita och gråa substans samt känsligare tekniker för att studera inflammationen vid MS i hjärnan. På så sätt kan vi öka vår förståelse för sjukdomsprocesserna vid MS, förbättra vår förmåga att objektivt följa, och förhoppningsvis även förutsäga, förloppet vid MS samt att optimera diagnostiken.
Visa alla forskare