Tobias Strid

Diabetes, Endokrinologi, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f medicinsk- & experimentell medicin

2013

Anti-inflammatorisk signalering via LXR i fettvävsmakrofager motverkar insulinresistens

Övervikt och fetma har sammankopplats med migration av inflammatoriska celler, framförallt av typen makrofager, in i fettvävnad. Fettvävsansamling av dessa celler har visat sig vara ett mycket viktigt steg vid utveckling av insulinresistens och typ 2 diabetes. Vårt huvudsyfte med projektet är att studera signalering via den intracellulära receptorn LXR i makrofager för att undersöka hur inflammatorisk signalering i dessa celler påverkar utvecklandet av insulinresistens i hela den omkringliggande fettväven. Dessa studier kommer att leda till resultat som kan identifiera nya sätt för hur makrofager påverkar utvecklandet av insulinresistens. Dessutom kommer resultaten ge kunskap som är viktig vid framtagning av nya behandlingsmetoder mot insulinresistens och typ 2 diabetes, som är ständigt ökande hot mot den globala mänskliga hälsan.
Visa alla forskare