Tomas Waldén

Diabetes

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk cellbiologi

2014

Tarmbakterieflorans inverkan på energiförbrännande fettceller och immunförsvaret.

För både fetma och diabetes vet man sedan tidigare att de kan behandlas genom ändringar i tarmbakteriefloran eller genom förminskning av magsäcken. Syftet med projektet är att utröna hur bakteriefloran i tjocktarmen eller hur en förminskad magsäck påverkar närvaron och aktiviteten av energiförbrännande fettceller och immunförsvarsceller i fettvävnaden. Efter dietbetingade ändringar i tarmbakteriefloran eller efter en kirurgisk förminskning av magsäcken kommer biopsier av fett och tarmvävnad insamlas. I vävnadbiopsierna kommer gensekvenser specifika för dessa celler undersökas med olika molekylärbiologiska analysmetoder. Målsättningen med projektet är att förstå hur tarmbakteriefloran eller hur ett kirurgiskt begränsat matintag påverkar aktiviteten av fettförbrännande fettceller. Förhoppningen är att man i framtiden kan finna alternativa metoder för att öka fettförbränningen i behandlingen av fetma och diabetes istället för ett kirurgiskt ingrepp.
Visa alla forskare