Torgny Sunnerhagen

Infektionssjukdomar, Medicinsk forskning

Postdoktoralt anslag

Lunds universitet

2021

Hjärtesaker – biofilmer på kardiovaskulära proteser, mikrobiologiska egenskaper och antibiotikakänslighet

Antibiotikaresistens är ett ökande problem, och med ökande användning av proteser i kärl och hjärta är även infektioner på sådana proteser allt vanligare. Vid infektioner på kroppsfrämmande material bildas ofta en så kallad biofilm, där bakterierna omges av en seg massa av sockerarter och proteiner. Detta, ihop med att bakterierna delar sig långsammare i biofilmen, gör att bakterierna ofta blir väldigt svåra att behandla med antibiotika. Klaffarna i hjärtat kan fungera dåligt och kan behöva ersättas. Även kärl i kroppen kan vara skadade. Det har nu kommit klaffproteser (TAVI) och kärlproteser (EVAR/TEVAR) som sätts in via kärlkateter, istället för öppen operation, vilket gjort det möjligt att hjälpa personer som annars inte hade kunnat opereras. Det är dock sällan möjligt att plocka ut dem om dessa proteser blir infekterade vilken är problematiskt. Antibiotika är då ofta den enda behandling som finns, ibland med livslång behandling. Detta projekt som genomförs vid Rigshospitalet i Köpenhamn ska därför studera hur biofilm bildas på denna typ av proteser, hur det påverkar antibiotikakänslighet samt sambanden mellan biofilmsbildning på proteserna och hur det går för patienterna. Målet är att sätta upp modeller som bättre förklarar hur antibiotika påverkas av biofilmerna och kunna förutsäga vilka antibiotikasorter som kommer att fungera bäst när patienter med kateterinsatta hjärt- och kärlproteser får protesinfektioner.

Visa alla forskare