Torsten Loof

Blodsjukdomar, Cell- och molekylärbiologi, Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f kliniska vetenskaper

2011

Koagulationssystemet – en enzymkaskad med betydelse för det medfödda immunförsvaret mot bakteriella infektioner

Under de senaste årtiondena har studier av interaktioner mellan sjukdomsorsakande mikroorganismer och värdorganismen resulterat i att man kunnat upptäcka nya försvarsmekanismer, vilket har lett till en djupare förståelse för molekylära interaktioner för bekämpning av bakteriella infektioner. Preliminära fynd har visat att plasma transglutaminas faktor XIII, som utgör en del av blodets koagulationssystemet, kan binda bakteriella ytproteiner till fibrinkoaglet. Detta leder till att bakterier fångas in och hålls kvar i koaglet och därmed förhindras vidare spridning. Aktivering av koagulationssystemet leder också till att antimikrobiella försvarsmolekyler bildas, vilket medför att de infångade bakterierna dödas. I detta projektet kommer jag att undersöka de molekylära mekanismerna för koagulationsmedierade antimikrobiella aktiviteter, samt om bakterier har utvecklat strategier för att motverka denna försvarsmekanism.
Visa alla forskare