Ulrika Nordström

Cell- och molekylärbiologi, Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS, Neurovetenskap

Postdoktoralt Stipendium

Lunds universitet

Inst f exp medicin

2010

ALS sjukdomsmekanismer – mRNA bindande protein reglerar motoriska nervcellers överlevnad

mRNA är molekyler som bildas när ett arvsanlag (gen) avläses, och som sedan translateras för att få skapa ett fungerande protein. mRNA bindande proteiner (RBPs) bidrar till modifiering och reglerar translation av mRNA i denna process. Mutationer i två olika RBPs har nyligen visats kunna orsaka sjukdomen ALS, där motoriska nervceller i hjärnbarken och ryggmärgen degenererar och dör. ALS är i dag en obotlig, dödlig sjukdom som drabbar ca 200 personer varje år i Sverige. Ulrika Nordström ska i detta projekt studera hur RBPs styr normal funktion och överlevnad av motoriska nervceller i hjärnbarken, vilket kan förbättra vår förståelse av sjukdomsmekanismerna som ligger bakom ALS.
Visa alla forskare