Vaibhav Agarwal

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö

2014

Streptococcus pneumoniae – mekanismer för hur bakterien undviker vårt medfödda immunförsvar

Bland olika infektionssjukdomar är luftvägsinfektioner orsakade av bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) fortfarande den vanligaste orsaken till sjuklighet och dödlighet och orsakar en avsevärd belastning på hälso-och sjukvårdsbudgeten. Trots användningen av antibiotika och tillgången på vaccin förblir dödligheten hög. För att bekämpa spridandet och insjuknandet orsakade av pneumokocker måste vi veta hur pneumokocker kan överleva i människokroppen samt identifiera mekanismerna för hur bakterierna binder till cellerna och hur de kringgår individens försvarssystem, främst komplementsystemet. Målet med mina studier är att förstå de grundläggande molekylära mekanismerna för interaktionen mellan pneumokocker och den drabbade individens immunsystem, samt att utveckla nya behandlingar och diagnostiska analyser. Identifiering av molekyler som hjälper pneumokocker att undvika komplementattack och som hämmar inflammation skulle kunna utgöra ytterligare en källa till specifika och effektiva antiinflammatoriska ämnen.
Visa alla forskare