Vasilios Zachariadis

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Centrum för Molekylär Medicin

2016

Genetiska och cellulära förändringar vid uppkomst och behandling av akut leukemi

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn, men kan uppkomma i alla åldrar. Trots förbättrad överlevnad jämfört med tidigare får en betydande andel återfall, där prognosen är dålig. Även överlevare utan återfall riskerar att drabbas av svåra biverkningar till följd av cellgiftsbehandlingen. Ytterligare en grupp svarar dåligt på nu tillgängliga behandlingar, vilket understryker behovet av nya och mer riktade läkemedel. I detta projekt kommer jag att kombinera detaljerad genetisk information från cancercellerna med experimentella modeller, där relevanta sjukdomsmekanismer kan identifieras. Jag kommer även att studera hur olika cancerläkemedel påverkar de mekanismer vi identifierar. Målsättningen är att på ett bättre sätt använda nu tillgängliga behandlingar samt att hitta mål för nyutvecklade terapier.
Visa alla forskare