Volkan Sayin

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Göteborgs universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper.

2018

En precisionsmedicinplattform för att definera nya redoxberoende metaboliska måltavlor för behandling av lungcancer

När tumörer växer ökar deras ämnesomsättning, vilket leder till oxidativ stress. Vi visade nyligen att i respons till oxidative stress lägger tumörceller om sin metabolism för att öka produktionen av antioxidanter, vilket leder till att tumörceller kan växa och sprida sig snabbare. Ökad produktion av antioxidanter i tumörceller kommer på bekostnad av att andra processer prioriteras ner, vilket vi nu hoppas kunna utnyttja med nya individ anpassade behandlingar. Min grupp kommer kombinera den senaste teknologin för funktionell genmodifiering och studier av cancercellers ämnesomsättning för att skapa en plattform för nya individanpassade behandlingar. Ökad kunskap om tumörers ämnesomsättning i respons till oxidativ stress och förändringar i arvsmassan är av stort kliniskt intresse och kan leda till identifieringen av nya individ anpassade behandlingsstrategier.
Visa alla forskare