William Nyberg

Immunologi

Postdoktoralt Stipendium

2020

Inriktning mot transkriptionella regulatorer för att förbättra CAR T-cellers funktion i solida tumörer

De senaste åren har immunterapi av cancer fått stor uppmärksamhet, bland annat genom tilldelandet av Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. Andra typer av immunterapier, så som T-celler modifierade med en chimär antigenreceptor (CAR) har visat sig vara mycket framgångsrika vid behandling av akut lymfatisk leukemi. Trots framgångsrika resultat vid behandling av akut lymfatisk leukemi finns det många aspekter av CAR T-celler som behöver förbättras för att behandlingen ska kunna fungera mot solida tumörformer så som lungcancer. Det har visat sig att mikromiljön som omger solida tumörer effektivt hämmar T-cellers funktion. Jag planerar att studera hur CAR T-celler inhiberas i mikromiljön som omger solida tumörer. Genom att etablera djurmodeller för att studera CAR T-celler i lungcancer planerar jag att definiera de system som är involverade vid inhibering av T-celler. När dessa system är identifierade planerar jag att modifiera T-cellerna, med hjälp av de senaste metoderna inom genteknik, för att generera CAR T-celler som är resistenta mot inhibering och effektivt kan identifiera och döda cancerceller. Sammanfattningsvis kommer forskningen i detta projekt bidra starkt till förståelsen av CAR T-cellers funktion och kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations CAR T-celler som är nödvändiga för att behandla patienter med solida tumörer.Värduniversitet: University of California, San Francisco
Visa alla forskare