Xiao Tan

Endokrinologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för neurovetenskap

2019

Behandling av sömnlöshet hos typ 2-diabetiker och effekter på blodsockerkontroll

Sömnproblem är vanligare hos patienter med typ 2 diabetes mellitus (T2DM) än i övriga befolkningen. Bristen på sömn försämrar metabola funktioner, vilket i sin tur kan förvärra tillståndet hos dessa patienter. Preliminära resultat tyder på att behandlingen av T2DM patienter skulle kunna förbättras genom att sömnproblematiken också angrips. Det är emellertid inte klarlagt vilken behandlingsmetod som är mest effektiv för att uppnå en förbättring av både sömn och metabola funktioner. I den föreslagna studien som fokuserar på T2DM patienter ska vi undersöka effekten av lågintensiv uthållighetsträning (så kallad aerob träning) jämfört med kognitiv beteendeterapi på sömn och glukosmetabolism. Genom våra studier hoppas vi kunna designa en behandlingsmetod som effektivt förbättrar både sömnen och kontrollen av blodsockret hos patienterna, samtidigt som den är ekonomiskt hållbar och möjlig att genomföra.
Visa alla forskare