Xiaolu Zhang

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik

2016

Mekanismer bakom bröstcancermetastasering

Det övergripande målet med projektet är att förstå de molekylära mekanismerna som leder till metastasering, alltså bildning av dottertumörer i andra organ i kroppen, vid bröstcancer. Spridd bröstcancer är ett stort problem för patienterna och det saknas effektiv behandling. Man tror att tumörer i allmänhet, även bröstcancertumörer, består av både “bra” och “dåliga” cellkloner där de senare är mer agressiva och sprider sig i kroppen. För det här projektet har en mängd prover från bröstcancerpatienter samlats ihop vid Karolinska Institutet. Både från primära tumörer såväl som från spridda dottertumörer. Med hjälp av DNA sekvensering kommer vi att skapa molekylära profiler av från flera genetiska regioner i samma prov. Genom att analysera profileringsresultaten kommer vi kunna lära oss mer om de molekylära egenskaperna hos de “dåliga” cellklonerna och därmed bättre förstå mekanismerna bakom bröstcancermetastasering.
Visa alla forskare