Yu Lei

Cell- och molekylärbiologi

Postdoktoralt anslag

Karolinska institutet

2021

Kartläggning av 3-dimentionella intracellulära kommunikationsnätverk vid fibrosbildning i levern – Karaktärisering av den centrala rollen av Trefoil Factor 2 signalering

Levern består till 60-70% av hepatocyter, celltypen som är ansvarig för majoriteten av metabola processer i kroppen, och därutöver andra celltyper. Leverfibros är en allvarlig sjukdom som orsakas av att friska hepatocyter ersätts med ärrvävnad, detta hindrar levern från att fungera normalt. Varje år dör 2 miljoner människor på grund av komplikationer från fibros och incidensen ökar. På grund av bristande kunskap om hur bildningen av ärrvävnad regleras finns ingen effektiv behandling. Det aktuella projektet bygger på hypotesen att en bättre förståelse för kommunikationen mellan celltyperna i levern kan bidra till utveckling av nya läkemedel. Preliminära data visar att ett specifikt protein, trefoil faktor 2 (TFF2), utsöndras av hepatocyter i fibrotiska levrar och att andra lever celltyper verkar svara på dess signalering. Detta verkar inte ske i frisk levervävnad. Detta projekt ämnar beskriva de mekanismerna för hur TFF2 kommunicerar med andra celltyper för att organisera fibrosutveckling. En ny unik teknik, DBiT-seq, kommer att användas för att visualisera TFF2-relaterad signalering med en upplösning ner på cellnivå. Utan att störa leverstrukturen, kommer ett tredimensionellt TFF2-medierat cell-cell-kommunikationsnätverk kunna konstrueras. Därigenom kommer dynamiken i leverfibrosbildning och rollen för TFF2 att visualiseras. Slutligen kommer denna studie att inspirera till nya strategier för förebyggande och behandling av leverfibros.

Visa alla forskare