Zohreh Varasteh

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Uppsala universitet

Institutionen för medicinsk kemi

2015

Radionuklidmärkt bispecifik peptid för diagnostik och systemisk radionuklidterapi av spridd prostatacancer

Behovet av förbättrad diagnostik och behandling av spridd prostatacancer är mycket stort. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra stadieindelningen av prostatacancer och bidra med en behandlingsstrategi för spridd hormonresistent prostatacancer. Vi avser att utveckla en radiojod-inmärkt bispecifik peptid som skulle kunna vara effektiv i att känna igen vissa molekylära strukturer i både tidigt och sent skede av prostatacancer. ”Bispecifik” innebär att peptiden både binder till en receptor som är överuttryckt i det tidigare stadiet av prostatacancer och samtidigt till ett antigen som är överuttryckt i de senare stadierna av cancern. På så sätt löser vi problemet med det heterogena uttrycket av molekylära mål i prostatacancer, vilket kan leda till att mer effektiva behandlingar.
Visa alla forskare