Alla finansiella medel som förvaltas hos SSMF följer sällskapets placeringsreglemente som bygger på riktlinjerna i FN:s Global Compact. Det innebär att kapitalplaceringar endast får ske i verksamheter som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till miljön. Längre ned på den här sidan kan du ta del av det aktuella reglementet. 

SSMF:s placeringsnämnd består av: