En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir hela 1000 kronor för SSMF som är skattebefriade. Din gåva får alltså en ökad hjälpkraft med 43 procent och utdelningen kan oavkortat investeras i ny medicinsk forskning. Här nedan kan du läsa mer om hur du går till väga om du vill skänka din aktieutdelning. Om du har frågor eller vill ha rådgivning är du alltid välkommen att höra av dig till oss på SSMF:s kansli: 

Telefon: 08-33 50 61
E-post: info@ssmf.se

Skänka aktieutdelning

Om du vill skänka aktieutdelning till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, bestämmer till att börja med vilken eller vilka aktieutdelningar du vill donera och om du vill att hela eller delar av utdelningen ska gå till SSMF. 

Kontakta din bank eller fondkommissionär och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till en ideell organisation, i det här fallet Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, och fråga vad de behöver för information. De har nödvändiga blanketter och kan även vara behjälpliga med att fylla i så att det blir enligt dina önskemål. 

Se till att din aktiegåva registreras i god tid före det aktuella bolagets bolagsstämma. De flesta bolagsstämmor hålls på våren, under perioden februari till juni. 

Skänka aktier

Vill du skänka aktier eller andelar i fonder till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning kan du kontakta din bank eller kapitalförvaltare så att de kan vara behjälpliga med överföringen till SSMF:s depå. Du kan läsa mer om den formen av donation och ladda ned ett gåvobrev genom att klicka här.