Donationer är en generös gåva som gör skillnad, som ger forskare tid, resurser och möjlighet att nå fram till svaren på sina vetenskapliga frågeställningar. Donationerna kan bestå av pengar men det är även vanligt att personer skänker exempelvis fastigheter och värdepapper. Alla donationer till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, är skattebefriade.

Vill du skänka pengar kan du göra en insättning.
Vårt bankgiro: 901–1099.

Vill du skänka en fastighet eller värdepapper kan vi på SSMF vara behjälpliga med försäljningen och bistå med rådgivning så att den generösa gåvan hanteras på ett sätt som säkerställer att så stor del av värdet som möjligt kan investeras i just medicinsk forskning.

Har du frågor eller funderingar om en tilltänkt donation är du
välkommen att höra av dig SSMF:s kansli. 

Telefon: 08-33 50 61, E-post: info@ssmf.se 

Här nedan kan du läsa mer om skilda former av donationer. Du kan även ladda ner ett gåvobrev där du kan ange vad du vill skänka och specificera eventuella önskemål om hur gåvan ska användas.   

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, stödjer forskning inom alla medicinska fält. Vi ger finansiering till unga lovande medicinska forskare med de främsta idéerna oberoende av område. Den som gör en donation till SSMF kan
känna sig trygg med att pengarna investeras i projekt av högsta kvalitet som bidrar till ny kunskap, bättre behandlingar och som förebygger sjukdomar. 

Men det kan vara så att hjärtat klappar lite extra för ett särskilt medicinskt område, kanske en sjukdom som berör och engagerar på ett personligt plan. Som för alla våra gåvoformer finns då möjligheten att rikta donationen så att den investeras i den forskning som givaren önskar. 

Den som ger en större gåva, kan om man så önskar, namnge sin donation så att det framgår vem som är givaren bakom det generösa bidraget som exempelvis Astrid Nilssons donation. Den namngivna donationen kan vara ämnad för all medicinsk forskning eller vara inriktad på ett särskilt område som exempelvis Bertil Ljungs donation för diabetesforskning. 

»Genom donationen lever minnet av mina föräldrar vidare«

Sussie Nosslin Kyle donerade pengar för att hedra och minnas sin mamma och pappa.