Låt ditt arv leva vidare

Vill du bidra till nya medicinska upptäckter när du inte längre själv finns i livet? Att testamentera till forskning är en fin och värdefull gåva till kommande generationer.

Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet som Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, tar emot testamenterade gåvor. Det är privatpersoners generositet och önskan om att bidra till nya medicinska upptäckter när de själva inte längre finns i livet som utgör grunden för SSMF:s verksamhet. Genom åren har testamenterade gåvor till SSMF finansierat tusentals unga och lovande medicinska forskare.

Vi garanterar att tillgångarna vi ärver förvaltas på ett tryggt sätt och att medlen går till det de är avsedda för – att de investeras i medicinsk forskning och därmed bidrar till bättre behandlingsmetoder och leder fram till att sjukdomar kan botas och förebyggas.

Funderar du på att testamentera till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och har frågor kring det är du välkommen att höra av dig till SSMF:s kansli. Du kan även få hjälp av en jurist med att upprätta ett testamente och så står SSMF för den kostnaden. Kontakta oss gärna vid intresse. 

Telefon: 08-33 50 61
E-post: info@ssmf.se

Här nedan kan du få svar på vanliga frågor om testamenten. Du kan även läsa om Christine som berättar om sin sambo Sven som gick bort i cancer och valde att skänka delar av sitt arv till SSMF för att bidra till nya medicinska upptäckter. Eller varför inte lyssna på vår podd där familjerättsjuristen ger tips och råd om testamenten. 

Vanliga frågor om testamenten

Vad är ett testamente och vem bör ha ett? 

Att skriva ett testamente innebär att du bestämmer vem eller vilka som ska få ärva dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Det är att uttrycka din sista vilja. Det kan vara bra för alla att upprätta ett testamente. Har du bröstarvingar har de rätt till hälften av det du lämnar efter dig, i övrigt styr du själv hur din kvarlåtenskap ska fördelas.

Vad krävs för att det ska vara giltigt?

Ett testamente ska vara skriftligt, daterat och din namnteckning ska vara bevittnad av två samtidigt närvarande personer som inte är nära släkt med dig. Vittnena ska ha fyllt 15 år och får inte vara förmånstagare. De behöver inte läsa vad det står i testamentet men de ska veta att de bevittnar ett testamente. 

Kan jag skriva mitt testamente på egen hand?

Ja, här nedan kan du ladda ner ett dokument som du kan använda till ditt testamente. För att säkerställa att det blir precis så som du önskar kan det dock alltid vara bra att rådfråga en jurist. Om du ska testamentera delar av din egendom till SSMF kan du få hjälp med det konstandsfritt. 

Hur kommer mitt arv till nytta hos Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning?

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, stödjer forskning inom alla medicinska fält. Vi ger finansiering till unga lovande medicinska forskare med de främsta idéerna oberoende av område. Den som testamenterar till SSMF kan känna sig trygg med att pengarna investeras i projekt av högsta kvalitet som bidrar till ny kunskap, bättre behandlingar och som förebygger sjukdomar. 

Men det kan vara så att hjärtat klappar lite extra för ett särskilt medicinskt område, kanske en sjukdom som berör och engagerar på ett personligt plan. Som för alla våra gåvoformer finns då möjligheten att rikta sitt testamente så att tillgångarna investeras i den forskning som givaren önskar.