Testamente är den vanligaste formen av gåva till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Anna Lundgren, svartvit historisk bild

Gör som sjuksköterskan Anna:
Tänk på SSMF i ditt testamente

Sjuksköterskan Anna Lundgren testamenterade hela sitt livs besparingar till SSMF för att bidra till ökad medicinsk forskning.
Läs mer

Allt fler väljer att testamentera alla sina tillgångar eller delar av dem till SSMF för att säkerställa svensk medicinsk forskning på hög nivå, ibland genom en fond för forskning kring sjukdomar som någon anhörig eller vederbörande själv drabbats av.

Inte bara pengar

Testamenten kan bestå av allt från pengar, aktier och fonder till fastigheter, konst, smycken, antikviteter och andra tillgångar som auktionshusen hjälper SSMF att sälja så att gåvorna kan förvandlas till forskningsanslag.

Skriver du i testamentet att värdeföremålen skänks direkt till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF  – det vill säga inte ska försäljas av dödsboet varefter behållningen skänks till SSMF –  blir det ingen  kapitalvinstskatt på gåvan. SSMF är nämligen befriad från denna vilket gör ditt bidrag extra stort och extra värdefullt för forskningen. Läs mer längre ner.

 VILL DU HA HJÄLP MED TESTAMENTET?

Skriva testamente

Att skriva sitt testamente är att uttrycka sin vilja så att det tydligt och entydigt framgår hur efterlämnade tillgångar ska fördelas. SSMF hjälper dig gärna med rådgivning och formulär. Vill du ha hjälp av en bankjurist, familjejurist eller annan juridiskt kunnig person med erfarenhet av testamenten kan SSMF förmedla sådan kontakt och även stå för kostnaderna. Kontakta SSMF på 08-33 50 61.

 

Om du saknar arvingar och inte skrivit något testamente tillfaller hela kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden

Viktigt att tänka på när du skriver testamente

För att vara juridiskt giltigt måste ett testamente bevittnas av två personer som är närvarande samtidigt. De måste veta om att det är ett testamente som de bevittnar, men behöver inte ta del av texten i testamentet.

Information som krävs

Om du vill testamentera hela eller delar av dina tillgångar till svensk medicinsk forskning via SSMF är det viktigt med mottagarens kompletta namn, adress och även organisationsnummer:

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
org nr: 815200-8317

Så går maximalt till forskning

SSMF är som insamlingsorganisation skattebefriat och behöver inte betala kapitalvinstskatt  på försäljning av aktier, fastigheter och andra testamentsgåvor.

För att denna regel ska gälla är det viktigt att du testamenterar alla värdemål direkt till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och inte skriver att dödsboet ska försälja värdeföremålen och sedan skänka behållningen till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). Om så sker blir det kapitalvinstskatt på försäljningen eftersom det är dödsboet som säljer egendomen.

Formulera i stället testamentet på detta sätt: ”Samtliga mina värdepapper och min fastighet (fyll själv i aktuella föremål) ska tillfalla Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)”. Då blir det ingen skatt när egendom och värdemål säljs, vilket gör att bidraget till forskningen blir större.

Se exempel för testamente

Inte bara pengar

Donationer kan bestå av pengar, obligationer, fastigheter, bostadsrättslägenheter eller av värdeföremål som konst, antikviteter och smycken som SSMF säljer via välkända auktionsverk.

Som donator skriver du ett gåvobrev till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och uppger vad som ingår i donationen. SSMF är genom sin verksamhet befriat från kapitalvinstskatt.

Antikviteter