SSMF-stödda forskare

Läs om deras forskning

Här kan du läsa mer om några av de forskare som fått stöd från SSMF

Ända sedan SSMF grundades 1919 har vi varit en brygga mellan vetgiriga forskare, som haft svårt att finansiera sin forskning, och de nya upptäckter som de haft en vision om att göra. SSMF har hela tiden lagt extra kraft på att stödja de unga forskarna. En sak är säker – man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i karriären får möjlighet att testa sina idéer och sin förmåga.

Sök på forskarens namn. Det behöver vara rättstavat, men om du börjar skriva namnet får du förslag på forskare i katalogen.

Forskningsområde

År

Abraham Roos

Abraham Roos

Lungsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2015

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2015

Funktionen av mastceller i kronisk obstruktiv lungsjukdom

Minst en halv miljon svenskar lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Sjukdomen karakteriseras av luftvägsinflammation, som i de flesta fall är orsakad av rökning. Det är dock inte klarlagt vilka mekanismer som driver sjukdomsförloppet och det saknas specifikt riktad medicinsk terapi. Mastceller är ackumulerade i lungvävnaden hos KOL-patienter, men det är fortfarande okänt om dessa immunceller bidrar till sjukdomsförloppet. Syftet med forskningsstudien är att öka kunskapen om KOL genom att undersöka den funktionella roll mastceller spelar i sjukdomen. Studierna förbättrar kunskaperna om KOL genom att kombinera karakterisering av mastceller i vävnadsprover med cellodlingsförsök samt nya experimentella modeller. Förhoppningen är dessa studier leder till utveckling av nya behandlingsalternativ som bromsar sjukdomsförloppet.

Postdoktoralt stipendium tack vare bidrag från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Alexander Persson

Alexander Persson

Immunologi

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Inst f med mikrobiologi

2011

Linköpings universitet

Inst f med mikrobiologi

2011

Inverkan av makrofag-fenotyp och celldöd för tuberkulos känslighet

Varje år dör 2-3 miljoner människor av tuberkulos. Tuberkulos sprids mellan människor genom att bakterien via luften når lungorna, där det finns vissa celler tillhörande immunförsvaret; makrofager. Det är känt att makrofagernas egenskaper utgör skillnaden mellan att undanröja en infektion och att förvärra den. Min forskning går ut på att identifiera detaljerna i ett lyckat makrofag-immunsvar. Hos djur har man funnit en genetisk defekt som orsakar ökad tuberkuloskänslighet genom att makrofagerna dör på ett sätt som främjar bakteriens tillväxt. Jag kommer att utreda funktionen för den mänskliga motsvarigheten till denna gen (arvsanlag). Genom att undersöka makrofager med gendefekter som potentiellt förvärrar sjukdomsförloppet vid tuberkulosinfektioner kan de mekanismer som är betydelsefulla för ett framgångsrikt immunsvar belysas i detalj.

Alexander Santillo

Alexander Santillo

Neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimer, Parkinson och ALS

Postdoktoralt Stipendium

Malmö universitet

Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö

2016

Malmö universitet

Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö

2016

Hjärnstrukturen thalamus betydelse vid sjukdomar i centrala nervsystemet

Thalamus är en äggformad struktur i hjärnans mitt som tidigare har antagits huvudsakligen överföra information från sinnesorganen till hjärnbarken. Det verkar dock som att thalamus har en större betydelse för hjärnans funktion och att den spelar en viktig roll vid flera sjukdomar där förändringar i känsloliv, beteende och intellekt är dominerande. Syftet med projektet är att utforska hur thalamus är påverkat och på vilket sätt påverkan leder till symtom vid  hjärnsjukdomar såsom frontallobsdemens och schizofreni. Med avbildande tekniker undersöks förändringar i thalamus, i dess kemi, i de nervtrådar som binder samman thalamus och hjärnbarken, och kopplingarna till symtom. Förhoppningen är att resultaten kan bidra med ny förståelse för mekanismerna vid sjukdomar i centrala nervsystemet.